WEROLES-1

EC FERTILIZER

5-5-5+%25 Organik Madde

Werol Es-1 içeriğinde temel elementler NPK ve bitkisel aminoasitler, organik asitler ve metabolitlerden oluşan çok özel bir üründür.

 

Werol Es-1 ‘in bitki üzerindeki etkileri;

Gerileme Etkisi: Yüksek sıcaklık, düşük nem, don, zararlılar ve sel gibi stres faktörleri bitki metabolizması üzerinde olumsuz etki yapar. Stres koşullarından önce, sırasında ve sonrasında Werol Es-1 uygulanması doğrudan doğruya stres fizyolojisi ile ilişkili olarak ve dolayısıyla önleyici ve iyileştirici bir etkiye sahip olan amino asitlerle bitkilere etki eder.

 

Protein Sentezi: Sadece L-Amino asitler bitkiler tarafından asimile edilir. D-Amino asitler enzimatik lokus tarafından tanınmaz ve bu nedenle protein sentezine katılamazlar. Bitkisel ve hayvansal proteinlerin oluşumuna sadece L-Amino asitler katılır. Werol Es-1 in tamamı L-Amino asit içeriklidir.

 

Fotosentez Etkisi: Bitkiler fotosentez yaparak karbonhidrat sentezlerler. Glisin ve glutamik asit bitkisel doku ve klorofil sentezi oluşturma sürecinde temel metabolitlerdir. Bu aminoasitler bitkilerde ki klorofil konsantrasyonunu arttırmaya yardımcı olur ve bunun sonucu olarak daha yüksek derecede fotosenteze neden olur. Dolayısı ile Werol Es-1 uygulanan bitkiler daha yeşil ve sağlıklı olur.

 

Stoma Etkisi: Stomalar, bitkinin hidrik dengesini, makro mikro besin emilimini kontrol eden hücresel yapılardır. Stomaların açılması harici faktörler (ışık, nem, sıcaklık ve tuzluluk) ve iç faktörler (aminoasit konsantrasyonu, absidik asit vs.) tarafından kontrol edilir. L-Glutamik asit bitki hücrelerini uyararak stoplazma osmatik uyarı gibi davranır ve böylece stomaların açılmasını kolaylaştırır.

 

Şelat Etkisi: Aminoasitler mikro besin maddeleri üzerinde bağlayıcı etkiye sahiptir. Mikro besinlerle birlikte uygulandığında bitki içinde ki mikro besin maddelerinin emilimi ve taşınması daha kolaydır. Werol Es-1 bu kapsamda çok iyi bir şelatlayıcı görevi yapar.

 

Werol Es-1 bu etki mekanizmaları ile tüm kültür bitkilerinde güvenle kullanılabilecek ve en yüksek üretim teknolojisi ile üretilen özel bir üründür.

 

Uygulama Şekli ve Dozajları

Toprak ve damlama uygulaması 1000 m² --- 1-1,5 Litre

Yaprak uygulaması 100 Litre suya 250-300 cc dozunda 2-3 uygulama önerilir.