WEROL X in içeriğinde bulunan Zn tamamı şelatlı saf bi üründür. Bitkiler tarafından direk alınabilecek formdadır. Topraklarda görülen çinko eksikliği bitkisel üretimimizin azalması yanında besin kalitesinden insan ve hayvan sağlığının olumsuz etkilenmesine kadar bir dizi probleme sebep olur. Zn eksikliği kültür bitkilerinde özellikle kökleri etkiler ve yaşlı kök dokularının ölümüne yol açar. Yaprak damarları arasında kloroza yol açar. Meyve ağaçlarında ise genellikle rozetleşme ile kendini gösterir. Böylelikle ağaçların yaprak sistemi seyrekleşir ve tomurcuk sayısı azalır.

 

 Toprakta çinko çözünürlüğü toprak pH sı ile ters orantılıdır. Bitkiler çinkoyu suda çözünebilir formda ve aktif olarak alırlar. Bitki bünyesinde çinko Zn +2 iyonları şeklinde veya organik asitlere bağlı olarak dokularda taşınır. Çinko bitkilerin fizyolojik faaliyetleri açısından da oldukça önemli bir elementtir. Bitkilerde enzimlerin yapı elementi olarak ve aktifleşmesinde, protein sentezinde, karbonhidrat metabolizmasında ve indol asetik asit sentezinde görevlidir.

 

WEROL X organik asitlerle şelatlı bulundurduğu çinkoyu bitkiler için hazır sunar.

 

Uygulama Şekli ve Dozajları

Bitki sentez için ekstra enerji harcamaz. Tahıllar ve Endüstri bitkilerinde WEROL X Dekara 200-250 cc uygulanır. Yaprak uygulamalarında ise 100 litre suya 150-200 cc dozunda tüm kültür bitkilerinde kullanılır.