WEROL XR içeriğinde bulunan NPK ve mikro elementlerin tamamı organik asitler ile şelatlıdır. Aynı zamanda WEROL XR geliştirilirken üretim teknolojisi ve içeriğinde kullanılan mikro elementler ( B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) özellikle tahıllar için gerekli dozları ve gelişimi kontrol eden oranları içermektedir. Mikro elementlerin yüzde oranları yüzyıllardır tespit edilmiş ve bilimsel olarak tüm toprak tipleri içim en anlamlı sonucu verecek şekilde dizayn edilmiştir. WEROL XR Türkiye’nin birçok bölgesinde başta Buğday olmak üzere tüm tahıllar bunun yanında şeker pancarı, mısır, pamuk gibi endüstri bitkilerinde de çok başarılı sonuçlar vermiştir.

 

Uygulama Şekli ve Dozajları

WEROL XR tahıllarda dekara 250 gr , Endüstri bitkilerinde (Pamuk vs.) 1000 m² / 300 gr dozunda en iyi sonucu vermiştir.

Bunun yanında Buğday da kullanılan WEROL XR glüten miktarını arttırır, sebze ve meyvelerde kuru madde oranını ve briks değerini arttırır. Bu artış biyolojik verimde de olumlu sonuçlar verir.  WEROL XR kurak tarım için elverişli bir üründür. Yaprak uygulamalarında kültür bitkilerinde 100 litre suya 250 gr uygulanır.  Meyvelerde tat, aroma artışı yanında renk ve kaliteyi direk etkiler ve verimde artışı sağlar. WEROL XR içeriğinde bulunan organik asit ve şelatların yanında doğal yollarla elde edilen bitkisel ve bakteriyel metobolitleri bünyesinde barındırır.

 

Her toprak tipinde en elverişli şekilde kullanılabilir. Yüksek pH sorunu yaşayan toprak koşullarında pH yı dengeleyici etkisi ile bünyesinde ki elementleri ve toprakta ki immobil durumda ki mineralleri bitkinin alabileceği forma çevirir.

Kalite ve verim için WEROL XR tahıllar ve endüstri bitkileri başta olmak üzere tüm kültür bitkilerinde güvenle kullanılır.